Očekuje se da će biti smanjen pritisak na matične urede u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za penzionere koji žive na teritoriji Federacije BiH (FBiH), a penzije primaju iz Penzionog fonda Republike Srpske (PIO RS) do prošle godine bile su obavezne potvrde o životu.

Svaki korisnik penzije je na kraju kalendarske godine bio obavezan da kod matičara ovjeri dokument kojim dokazuje da je živ i da taj dokument dostavi u PIO RS.

Od ove godine, ta obaveza je ukinuta i korisnici penzija ne moraju penzionom fondu dostavljati dokaz o životu.

- Fond PIO Republike Srpske obavještava korisnike da se dostavljanje potvrde o životu ne odnosi na korisnike sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH (27.605 korisnika) jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja - navodi se na zvaničnom internet sajtu PIO RS.

Ovaj međusobni sporazum PIO/MIO fondova smanjiće pritisak na matične urede koji su uglavnom ovjeravali potvrde o životu penzionerima.

Penzionerima će biti lagodnije jer neće razmišljati o tome da li će im isplata penzije biti ukinuta, zbog toga što potvrdu o životu nisu dostavili na vrijeme.

Za penzionere koji žive u drugim državama svijeta, ostaje obaveza redovnog dostavljanja potvrda o životu, na kraju svake kalendarske godine.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Cvjetko Udovičić