Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je informaciju o stanju u malinarstvu na području kantona u kontekstu otkupa malina i iskazala je spremnost da participira u subvencioniranju proizvođača, kao i otkupljivača malina.

“Zeničko-dobojski kanton sa oko 3500 proizvođača malina i oko 650 hektara zasada maline je lider u malinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastojimo, koliko možemo, da pomognemo svim poljoprivrednim proizvođačima tako da ćemo ponovno aktivirati poticaje za malinare“, kaže ministar Himzo Smajić.

Vlada ZDK je protekle godine, preko resornog kantonalnog ministarstva, osigurala sredstva i isplatila poticaje malinarima sa ovog područja u iznosu od 600.000 KM.

„Pozivam Vladu Federacije BiH i općine da zajedno sa malinarima nađemo rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo malinara i otkupljivača. Kantonalna vlada će učiniti sve da zaštiti i sačuva malinarstvo u Zeničko-dobojskom kantonu i participirati ćemo u subvencioniranju proizvođača, kao i otkupljivača malina“, istakao je premijer Vlade ZDK Miralem Galijašević.

(enb)

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba