Razvojna agencija Žepče u saradnji sa Službom za gospodarstvo i finansije Općine Žepče u četvrtak 17.03.2016. godine organizovala je Info dan o Javnom pozivu Općine Žepče za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje 2016.

Riječ je o pozivu za subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba sa područja općine Žepče, koji se finansira iz Proračuna općine Žepče za 2016.godinu - Transfer za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM, dok pojedinačni iznosi sredstava za samozapošljavanje iznose  maksimalno do 3.000,00 KM.

„Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sve nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području općine Žepče, a koje su najmanje 30 dana na evidenciji Biroa rada Žepče.“ pojasnio je Mustafa Dervišić ispred Službe za gospodarstvo i finansije Općine Žepče, a također je pojasnio i da sredstva odobrena po ovom pozivu mogu biti iskorištena za finansiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti, i da iste moraju poslovati najmanje 12 mjeseci, nakon odobravanja subvencije.

Finansijska podrška je namijenjena poticanju samozapošljavanja, a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su: socijalno ekonomska situacija domaćinstva, pripadnost kategorije osoba sa posebnim potrebama, mladi do 35 godina, a prednost pri dodjeli sredstava imat će osobe koje pokreću proizvodnju i zanatstvo. Na ovaj javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju poticaj po nekom drugom osnovu.

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Biznis plan – koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče ili na web stranici Općine Žepče.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2016. godine, ili do utroška raspoloživih sredstava.

Info danu, pored zainteresovanih građana i potencijalnih korisnika, prisustvovali su i šef Službe za gospodarstvo i finansije Općine Žepče, Namik Maličbegović kao i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

(Radio Žepče / Zepce.Ba)

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba