Prikazuje članke prema oznakama: jp komunalno

Imajući u vidu činjenicu da u posljednje vrijeme dolazi do vrlo čestih obustava u isporuci vode za naseljena mjesta Orahovica i Bistrica, iz JP Komunalno se osjećaju dužni da korisnike u tim naseljenim mjestima izvijeste o razlozima obustava u isporuci vode.

Iz JP "Komunalno" Žepče obavještavaju sve korisnike centralnog grijanja da će u periodu od 01.08.2017. do 01.09.2017. godine voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja.                                                                                           

Iz JP Komunalno Žepče obavještavaju da će ovo preduzeće na inicijativu LEF-a i uz saglasnost Općine Žepče omogućiti korištenje 6 stolova na Gradskoj tržnici u Žepču bez tržne naknade.

Nakon što je Općinsko vijeće Žepče među prvim jedinicama lokalne samouprave u BiH prethodno dalo saglasnost, danas je u prostorijama Općine upriličeno potpisivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga između Općine Žepče i JP „Komunalno“ Žepče.

U utorak, 16.05.2017.godine načelnik Općine Žepče Mato Zovko u svom uredu je primio radnike
JP „Komunalno“ Žepče koji rade na poslovima čišćenja gradskih ulica i uređenju zelenih površina.

Iz JP "Komunalno" Žepče obavještavaju sve korisnike koji se snabdijevaju vodom sa rezervoara Kamenitovac, a to su Grad Žepče, Preko, Orahovica, Bistrica, Donje Ravne, Stara Cesta i dio Radovlja, da će doći do privremenog prekida u isporuci vode zbog radova i redovnog održavanja na rezervoaru Kamenitovac.

Kako je i najavljeno iz JP Komunalno Žepče od 01.04.2017. godine naplata parkiranja vrši se isključivo putem parking aparata, a kontrolori naplate parkinga će provjeravati vozila i na svako vozilo bez istaknute parking karte će biti stavljeno upozorenje da će u roku od 10 minuta vozilo biti blokirano.

Iz JP "Komunalno" Žepče obavještavaju sve korisnike gradskih parkirališta u Žepču da će se naplata parkiranja od 01.04.2017. god. vršiti isključivo putem parking aparata. Svi gradski parkinzi na kojima se vrši naplata parkiranja su snabdjeveni sa parking aparatima. Pored parking aparata su postavljene informativne table na kojima se mogu pročitati sve važnije informacije vezane za korištenje parkinga.

Iz JP Komunalno Žepče obavještavaju sve građane da će se dana 14.04.2017. godine u prostorijama Općinskog Suda u Žepču održati javna prodaja rashladne vitrine njihovog dužnika. Prodaja će se obaviti putem USMENOG JAVNOG NADMETANJA sa početkom u 10,30 sati.

Iz JP "Komunalno" Žepče obavještavaju korisnike usluga grijanja da su već na početku sezone grijanja 2016./2017. organizirali anketu u kojoj su postavili pitanje: "Da li su krisnici za to da se sezona grijanja produži, tako da počinje 01.10. a završava 01.05., to jest da započne 15 dana ranije i završi 15 dana kasnije nego je to slučaj sada?".

Stranica 6 od 11