Prikazuje članke prema oznakama: jp komunalno

Obavještavju se korisnici gradskih parkinga da je Općinsko Vijeće Žepče svojom Odlukom br. 01-23-137/16 od 16.09.2015. god. odredilo da se vrši naplata parkiranja na obilježenim parking mjestima ispred Uprave Nove Trgovine (iza taxi stajališta) i pored zgrade Uglovnica.

U nedjelju 06.09.2015. godine svečano je puštena u rad dionica gradske vodovodne mreže za dio MZ Osova. Radi se o 3,5 km nove vodovodne mreže koja je riješila pitanje vodosnabdijevanja za 30 kućanstava u ovoj mjesnoj zajednici.

U cilju osavremenjavanja i olakšavanja usluga naplate parkinga u gradu Žepču nabavljena su i instalirana dva parking aparata. Isti su postavljeni u centru grada u ul. Prvoj.

Kako smo već i najvljivali putem našeg portala, na web stranici Javnog preduzeća Komunalno Žepče, objavljen je tekst u srijedu 22.04.2015. godine kako je ovo preduzeće je na stranicama Agencije za javne nabavke objavilo konkurs za nabavku parking automata.

Iz JP ”Komunalno “Žepče obavještavaju sve korisnike u ulicama Sarajevska i Mala Trzna, te u zgradama "Žepčanka velika" i "Žepčanka mala", da će u subotu 25.07.2015. godine  doći do privremenog zastoja u isporuci vode.

Obavještavaju se korisnici usluga JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče da se od 01.07.2015. godine kreće sa obračunom kamata za korisnike koji kasne sa plaćanjem računa. Naime, Člankom 277.  važećeg  „Zakona o obligacionim odnosima“ propisano je da dužnik koji zakasni sa plaćanjem novčane obaveze, duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

petak, 29 Maj 2015 11:20

Voda danas ispravna za piće

Obavještavamo korisnike gradskog vodovod­a da je voda u svim dijelovima gradskog ­vodovoda Žepče ispravna za piće­.

Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda da je voda ispravna za piće za sve korisnike koji se snabdijevaju iz rezervoara "Kamenitovac" i "Jakovac" a to su: Grad Žepče, Naselja: Preko, Orahovica, Bistrica, Stara Cesta, Berek, Luke, Radovlje.

Iz Javnog poduzeća „Komunalno“ Žepče obavještavaju korisnike gradskog vodovoda da voda iz gradskog vodovoda zbog blage zamućenosti nije za piće. Do zamućenja vode je došlo zbog obilnih padavina u rejonu vodozahvata.

srijeda, 06 Maj 2015 12:44

Uskoro u Žepču parking automati?

Kako smo vidjeli na web stranici Javnog preduzeća Komunalno Žepče, u srijedu 22.04.2015. godine ovo preduzeće je na stranicama Agencije za javne nabavke objavilo konkurs za nabavku parking automata.

Stranica 9 od 11